Կոշտ հեղուկ բաժանարար

  • Solid-liquid separator

    Կոշտ հեղուկ բաժանարար

    Կենսաֆազ, կոյուղու պարագաներ Ներածություն. Պարուրաձև արտանետման տիպի պինդ-հեղուկ տարանջատող հիմնականում բաղկացած է հիմնական շարժիչից, չհամապատասխանող պոմպից, հսկիչ կաբինետից, խողովակաշարից և այլ սարքավորումներից: Հյուրընկալող օրգանիզմի մասերը, ԱՐՏ էկրանը, էքստրյուզինգի խստացումը, թրթռման շարժիչը, դանդաղեցման շարժիչը, քաշը, բեռնաթափումը Սարքավորումներ